Frigovent d.o.o. je kompanija sa preko 15 godina iskustva u industrijskoj proizvodnji rashladnih uređaja. Već je 2000. godine Frigovent bio jedna od najvećih kompanija u celokupnoj bivšoj Jugoslaviji, specijalizovana za projektovanje, montažu i održavanje velikih rashladnih sistema za industrijsku i komercijalnu upotrebu, koja je pravila velike hladnjače u Rusiji, Moldaviji, Rumuniji i Češkoj. U 2013. Frigovent stiče najsavremenije  veštine, italijanski know-how i započinje novu fazu industrije – proizvodnju nove serije malih i srednjih šok frižidera namenjenih HORECA industriji.