+381116233727 office@frigovent.rs

RASHLADNE KOMORE

Moderni rashladni sistemi zahtevaju visok stepen stručnog inženjerskog znanja, iskustva u montaži ovakvih sistema, kao i  dobro poznavanje zakonskih propisa na lokalnom i EU nivou. Investitor rashladne komore  (hladnjače)  dobiće svu potrebnu pomoć Frigoventa prilikom analize i izbora potrebne tehnologije hlađenja, vodeći računa o ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I EKOLOŠKOJ PRIHVATLJIVOSTI.
Nakon pravilnog izbora tehnologije rashladnog sistema sledi izrada idejnog, a zatim i detaljnog projekta. U fazi projektovanja biramo tehnička rešenja i opremu koja ispunjava visoke kriterijume kvaliteta, energetske efikasnosti i ekološke prihvatljivosti. Detaljno razrađen projekt je preduslov za uspešnu i kvalitetnu montažu rashladne opreme. Frigo-mehaničarski tim Frigoventa izuzetno je iskusan, a iza sebe ima brojne reference, sastavljen od vrhunskih profesionalaca koji imaju sve potrebne ateste potrebne za ugradnju specifične opreme, zavarivanje i lemljenje cijevi, kao i rukovanje s raznim tradicionalnim i prirodnim rashladnim radnim medijima.
Stručno puštanje u pogon, dovođenje rashladnog sistema u projektom i tehnologijom predviđene radne i temperaturne režime, te obuka i predaja  sistema na korišćenje investitoru krajnji je cilj kompletnog Frigovent tima.

Plusne rashladne komore –

pozitivni temperaturni režim

Rashladne komore  ovakve vrste namenjena su skladištenju prehrambenih proizvoda za potrebe proizvođača, prerađivača, distributera i trgovačkih centara. U takva skladišta ugrađujemo najsavremeniju opremu prilagođenu zahtevima kupca, koja osigurava:

 

  • Optimalno merenje i regulaciju temperature i vlage
  • Odgovarajući broj izmena vazduha
  • Prozračnost skladišnog prostora
  • Očuvanje potrebne vlažnosti proizvoda
  • Prilagođavanje logističkim zahtevima objekta (transportne rute, ambalaža, regalni sistemi).

Minusne rashladne komore –

negativni temperaturni režim

Skladišta za zamrznutu robu rade u negativnom temperaturnom režimu i namenjena su skladištenju proizvoda na duže vremenske periode. U većini slučajeva to su rashladne komore s ugrađenim regalnim sistemima koji osiguravaju maksimalnu iskorišćenost prostor, funkcionalnu i preglednu manipulaciju robom. Kod komora za skladištenje zamrznutih proizvoda, osim odgovarajućeg rashladnog sistema, bitno je i kvalitetno izvođenje izolacije s naglaskom:

  • Na sprečavanje toplotnih mostova
  • Na parnu branu
  • Na pravi izbor hladioničkih vrata
  • Na grejanje kritičnih elemenata (vrata, ispusti kondenzata itd.)
Zainteresovani za zajednički projekat?
Pošalji  upit

1 + 11 =